top of page
IMG-0186.jpg

       Emine Soybay 2006 yılında başladığı Endüstri Mühendisliği bölümünü psikolojiye olan ilgisi nedeni ile bırakıp, 2010 yılında lisans eğitimine psikoloji böümünde devam etmiştir. Lisans dönemi ve sonrasında aldığı eğitimlerin yanı sıra, halen süpervizyon almaya devam etmektedir. Bir terapistin aldığı eğitimlerin yanı sıra kendi terapi sürecinden geçmiş ya da geçiyor olmasını ilke edinen Emine Soybay, 2013 yılından bu yana kendi terapi sürecine devam etmektedir. 2 yılı aşkın bir süre İstanbul'un sayılı hastanelerinden birisi olan Florance Nightingale Hastanesi'nde görev alarak bir çok vaka deneyimine sahip olmuştur. Yetişkinlier üzerine uzmanlaşmayı tercih etmiş ve eğitimlerini de bu doğrultuda almış, almaya da devam etmektedir. 

Emine Soybay Afyonluoğlu

Özgeçmiş

Eğitim

Üniversite         :  İstanbul Arel Üniversitesi 

                              Psikoloji Bölümü 

Yüksek Lisans   : İstanbul Arel Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

                              Klinik Psikoloji Bölümü

Deneyimler

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (Stajer     Psikolog)

Toksöz Grup  ( Psikolog)

Şişli Florance Nightingale Hastanesi (Onkoloji Servisi ve Yetişkin Psikoterapisti)

Pakua Psikoloji (Yetişkin Psikoterapisti)

Kiron Danışmanlık Merkezi (Yetişkin Psikoterapisti)

TERAPİA Çocuk ve Yetişkin Psikolojik Danışmanlık Merkezi  (Psikolog)

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler
Acılar, Yaslar, Kayıplar ve Ölümler Terapi Kursu (2013)
Ruh Sağlığı Derneği

Objektif Testler Eğitimi (14 adet zeka, kişilik ve gelişim Testleri)

2013/ Klinik Psikoloji Enstitüsü Derneği

Üyelikler
Türk Psikologlar Derneği (Ankara Genel Merkez)

Bilişsel Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları

(Davranış Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi)

I. Modül: Obsesif-Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ve Yeme Bozuklukları (04/2015)

II. Modül: Depresyon, Somatizasyonve İlişkili Bozukluklar, Uyku Bozuklukları, Öfke ve Dürtü Kontrol Bozuklukları (05/2015)

III. Modül: Anksiyete Bozuklukları (07/2015)

Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Eğitimi

(04-05-06-07-08/2017)

(Prof. Dr. M. Hakan TÜRKÇAPAR / Doç. Dr. Kadir ÖZDEL/ Doç. Dr. Levent SÜTÇÜGİL/ Yard. Doç. Dr. Vahdet GÖRMEZ)

Depresif Hasta-Bilişsel Teknikler 

Anksiyete bozukluklarının Bilişsel Modeli

Panik Bozukluk ve Agorafobinin Bilişsel Davranışçı Modeli

Panik Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Özgül fobide BDT

Sınav Anksiyetesinde Bilissel Davranışçı Terapi

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Sağlık Anksiyetesinin Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Somatoform Bozukluklarda Bilişsel Davranışçı TedavisiKonversiyon bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Post Travmatik Stres Bozukluğunda BDT

Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Modeli

Obsesif Sorunların Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Çocuklarda BDT Uygulamaları

Kişilik Bozukluklarında BDT

Rasyonel Emotif Terapi A-B-C Modeli

Çocuk Testleri Eğitimi Uygulayıcı Sertifikası 

(Bilgelik Enstitüsü/ Virginia İnternational University- 2016)

Zeka Testleri

Kişilik Testleri

Gelişim Testleri

Dikkat ve Algı Testleri

6. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi / Gençlerde Madde Kullanımının Önlenmesi, Gençlik Çalıştayı

(Osmangazi Üniversitesi/ Eskişehir - 2017)

Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi

(Uzman Terapist Nilüfer Devecigil - İstanbul/ 2017)

 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi

(Türkiye Psikiyatri Derneği - Bursa/ 2017)

WISC-IV Zeka Testi

6-16 yaş arası çocuklar için dünyanın en yaygın kullanılan ve güvenilir zeka ölçeği

(Türk Psikologlar Derneği/ Ankara / 2018)

Deneyimsel Oyun Terapisinde Çocukların Metaforik İfadeleri

(Dr. Byron Norton - Deneyimsel Oyun Terapisinin Kurucusu/ Temmuz / 2020)

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
bottom of page