top of page

       Gülten Ünal Yeditepe Üniversitesi, İngilizce Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi psikiyatri servisinde yaptığı staj sırasında yatan hastaların günlük rutinlerini takip etme, psikopatolojileri aile ve çevrenin etkisi dahilinde değerlendirme ayrıca Rorschach ve MMPI gibi testlerin uygulama ve yorumlanmasını gözlemleme fırsatı bulmuştur. Daha sonra Bodrum Universal Hastanesi'nde geçen staj döneminde danışan ve danışan yakınları ile görüşme, Psikodrama, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi gibi çeşitli pskoterapi uygulamalarını gözlemleme ve psikoterapiler üzerine teorik ve pratik çalışma imkanı yakalamıştır. Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine devam ederken bir yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında kadrolu psikolog olarak çalışma hayatına başlamıştır. Yüksek lisans eğitiminden sonra doğup büyüdüğü şehir olan Milas'a dönüş yapmıştır. Bodrum'da özel bir okul öncesi kurumda psikologluk görevine devam etmiş bu sırada çocuklar ve aileleri ile problem çözme, davranış geliştirme çalışmalarında bulunmuştur. 2017 yılından itibaren kurucusu olduğu Terapia Çocuk ve Erişkin Psikolojik Danışmanlık Merkezinde danışanlarını kabul etmektedir.

Gülten Ünal

Özgeçmiş

Eğitim

Lise                    :  Milas Anadolu Lisesi

Üniversite         :  Yeditepe Üniversitesi

                              Psikoloji Bölümü (D. Burslu)

Yüksek Lisans   : Beykent Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

                              Klinik Psikoloji Bölümü

Deneyimler

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (Stajer     Psikolog)

Universal Hospital Bodrum (Alman Hastanesi) (Stajer             Psikolog)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü         Psikolog

Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi       Küçük Şeyler Anaokulu (Psikolog)

TERAPİA Çocuk ve Yetişkin Psikolojik Danışmanlık Merkezi  (Kurucu Psikolog)

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler
Acılar, Yaslar, Kayıplar ve Ölümler Terapi Kursu (2013)
Ruh Sağlığı Derneği

Objektif Testler Eğitimi (14 adet zeka, kişilik ve gelişim Testleri)

2013/ Klinik Psikoloji Enstitüsü Derneği

Üyelikler
Türk Psikologlar Derneği (Ankara Genel Merkez)

Bilişsel Davranışçı Terapilerin Klinik Uygulamaları

(Davranış Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi)

I. Modül: Obsesif-Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ve Yeme Bozuklukları (04/2015)

II. Modül: Depresyon, Somatizasyonve İlişkili Bozukluklar, Uyku Bozuklukları, Öfke ve Dürtü Kontrol Bozuklukları (05/2015)

III. Modül: Anksiyete Bozuklukları (07/2015)

Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Eğitimi

(04-05-06-07-08/2017)

(Prof. Dr. M. Hakan TÜRKÇAPAR / Doç. Dr. Kadir ÖZDEL/ Doç. Dr. Levent SÜTÇÜGİL/ Yard. Doç. Dr. Vahdet GÖRMEZ)

Depresif Hasta-Bilişsel Teknikler 

Anksiyete bozukluklarının Bilişsel Modeli

Panik Bozukluk ve Agorafobinin Bilişsel Davranışçı Modeli

Panik Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Özgül fobide BDT

Sınav Anksiyetesinde Bilissel Davranışçı Terapi

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Sağlık Anksiyetesinin Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Somatoform Bozukluklarda Bilişsel Davranışçı TedavisiKonversiyon bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Post Travmatik Stres Bozukluğunda BDT

Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Modeli

Obsesif Sorunların Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Tedavisi

Çocuklarda BDT Uygulamaları

Kişilik Bozukluklarında BDT

Rasyonel Emotif Terapi A-B-C Modeli

Çocuk Testleri Eğitimi Uygulayıcı Sertifikası 

(Bilgelik Enstitüsü/ Virginia İnternational University- 2016)

Zeka Testleri

Kişilik Testleri

Gelişim Testleri

Dikkat ve Algı Testleri

6. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi / Gençlerde Madde Kullanımının Önlenmesi, Gençlik Çalıştayı

(Osmangazi Üniversitesi/ Eskişehir - 2017)

Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi

(Uzman Terapist Nilüfer Devecigil - İstanbul/ 2017)

 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi

(Türkiye Psikiyatri Derneği - Bursa/ 2017)

WISC-IV Zeka Testi

6-16 yaş arası çocuklar için dünyanın en yaygın kullanılan ve güvenilir zeka ölçeği

(Türk Psikologlar Derneği/ Ankara / 2018)

Deneyimsel Oyun Terapisinde Çocukların Metaforik İfadeleri

(Dr. Byron Norton - Deneyimsel Oyun Terapisinin Kurucusu/ Temmuz / 2020)

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
bottom of page