top of page

Çocuk Danışmanlığı

 • Akran İstismarı

 • Uyku Düzeni Problemleri

 • Kabus Görme

 • Korkular, Kaygılar

 • Yeme Problemleri

 • Kardeş Kıskançlığı

 • İçe Kapanıklık

 • Parmak Emme

 • Tırnak Yeme

 • Çocukluk Çağı Mastürbasyonu (Öz Tatmin)

 • Öfke Nöbetleri

 • Ebeveyn Kaybı

 • Ebeveynlerin Boşanması

 • Altını Islatma (Enürezis)

 • Dışkı Kaçırma (Enkoprezis)

Anne-babalar, gelişim uzmanları ve psikologlar çocuğun gelişimini değerlendirirken  içinde bulunduğu dönemin özelliklerini dikkate almalıdır. Çocuklarda gözlemlenen duygusal ve davranışsal problemler çocuğun yaşamakta olduğu gelişim dönemine özgü geçici bir uyum problemine işaret edebileceği gibi daha kalıcı, çocuğun sosyal ve psikolojik gelişimini zorlayıcı bir bozukluğu da gösteriyor olabilir. Davranış bozuklukları genellikle çocuktaki iç çatışmaların, huzursuzlukların davranışa yansıtılması ile ortaya çıkar. Bu durumda vakit kaybetmeden uzman bir psikologdan yardım almak gereklidir.

Ergen Danışmanlığı

       Kimi kaynaklarda "adolesan" olarak da geçen ergenlik kavramı genel olarak çocukluk ile yetişkinlik arasında  bir geçiş dönemi olarak tanımlanabilir.Kabaca kızlarda 12 ile 21 yaşları arasında, erkeklerde ise 13 ile 22 yaşları arasında deneyimlenen bu dönemde fiziksel, cinsel, ruhsal ve sosyal gelişim ve değişim söz konusudur. Çoğu aile tarafından çocuk eğitimi sürecinde belki de en çok zorlanılan dönem olarak tanımlanan ergenlik döneminde yaşanılanlar, hissedilenler ve değişimler yaşamından diğer dönemlerinden çok farklı olmakla beraber insan yaşamını etkileyen önemli bir dönemdir. Çocukluktan yetişkinliğe bir köprü gibi uzanan bu dönemde bazı uyum ve davranış problemleri ile karşılaşılabilmektedir.​

 • Kimlik Karmaşası ve Kişilik Gelişimi

 • Ergen ile Ebeveynler Arasındaki İletişim Problemleri

 • Aileden Ayrışma ve Bireyselleşme Sorunları

 • Arkadaş İlişkileri ve Duygusal Sorunlar

 • Özgüven Problemleri

 • İçine Kapanıklık

 • Sosyal Fobi

 • Okul Başarısında Düşüş

 • Sınav Kaygısı

 • Gelecek Kaygısı

 • Cinsel problemler

 • Uyum sorunları

 • Alkol, Sigara, Madde Kullanımı ve Bağımlılığı

 • Yıkıcı Davranış Bozuklukları

 • Öfke Patlamaları

 • Depresyon

 • Yeme problemleri

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
bottom of page