top of page

Çalışma Sistemimiz

Çocuk ve Ergen

Danışmanlığı

Randevu Alma: 

       Merkezimize telefon ile müracaat edebilirsiniz. Telefonda size bazı standart sorular sorulur ve yanıtlarınız başvuru formumuza kaydedilir. Görüşmede randevu için uygun gün ve saat belirlemesi yapılır. Telefonda merkezimize başvuru nedeninizi belirtmeniz uzmanımızın seansa ilgili  içerik çalışması, materyal araştırması gibi çeşitli hazırlıklar yapmış olarak katılım göstermesi adına önemlidir.

Kayıt İşlemleri: 

       Merkezimize geldiğinizde standart formları (kayıt formu + bilgilendirilmiş onam formu) doldurmanız ve giriş işlemlerini yapmanız istenecektir. Bu nedenle randevu saatinden 15 dakika kadar önce merkezimizde bulunmanız görüşme seansının zamanında başlaması adına önem arz etmektedir.

İlk Görüşme:

 

       Çocuk ve ergenlerin psikolojik değerlendirilme süreçlerinde başvuru nedenlerin belirlenmesi, duygusal ve davranışsal problemlerin içeriğinin saptanması amacıyla danışanın genellikle annesiyle (ideal olan anne ve baba ile birlikte) detaylı bir ilk görüşme gerçekleştirilir. Kapsamlı bir değerlendirmenin yapılabilmesi için klinik psikolog gerekirse daha sonra çocuk/ergenin okulu, çocuk doktoru, çocuk-ergen psikiyatristi vb. kişi ve kurumlardan bilgi ve görüş talep edebilir. 

2. Seans:

 

   Aile ile detaylı bir görüşme yapıldıktan sonra uzman çocuk/ergenle bire bir çalışacağı 2. seans planlaması yapar. Burada uzman psikolog klinik gözlem, çocuk/ergenlerde kullanılan çeşitli ölçme ve değerlendirme araçları, çocuk resimlerinin pedagojik değerlendirmesi ve oyun terapisi gibi yöntemleri kullanır.

 

Değerlendirme seansı:

 

       Kullanılan yöntemler, elde edilen veriler ve değerlendirmeler 3. ya da 4. seansta aile ile paylaşılır ve süreç birlikte yorumlanır. Ailelerde problem çözümüne dahil edilerek bir eylem planı oluşturulur. Bu görüşmeler de seans olarak değerlendirilir. 

 

 

Yetişkin ve Ebeveyn Danışmanlığı

Randevu Alma: 

       Merkezimize telefon ile müracaat edebilirsiniz. Telefonda size bazı standart sorular sorulur ve yanıtlarınız başvuru formumuza kaydedilir. Görüşmede randevu için uygun gün ve saat belirlemesi yapılır. Telefonda merkezimize başvuru nedeninizi belirtmeniz uzmanımızın seansa ilgili  içerik çalışması, materyal araştırması gibi çeşitli hazırlıklar yapmış olarak katılım göstermesi adına önemlidir.

Kayıt İşlemleri: 

       Merkezimize geldiğinizde standart formları (kayıt formu + bilgilendirilmiş onam formu) doldurmanız ve giriş işlemlerini yapmanız istenecektir. Bu nedenle randevu saatinden 15 dakika kadar önce merkezimizde bulunmanız görüşme seansının zamanında başlaması adına önem arz etmektedir.

 

İlk Seans:

      İlk görüşme, temel olarak bir değerlendirme görüşmesidir.  Danışmanlığa başlamadan önce ilk görüşme yapmak gerekli ve akıllıcadır. Genel olarak olarak ilk seansın bileşenleri şunlardır. Danışanın terapiste başvuru nendeni saptama ve değerlendirme. Amaç belirleme. Psikoterapiye ilişkin bilgi verilmesi ve terapi beklentilerinin öğrenilmesi. Danışanın sorununa ilişkin bilişsel modeldeki rasyonalizasyona dair bilgi verilmesi (danışanın durumuna göre 2. seansta verilebilir). Ev çalışması belirlenmesi. Danışman tarafından seansın genel bir özetinin yapılması ve danışanın geri bildirimde bulunulması kabaca ilk seansın ana hatlarını oluşturmaktadır.

Not: İlk seans hem danışanın hem de danışmanın birlikte çalışıp çalışamayacaklarını değerlendirdikleri seanstır. Eğer her iki taraf da çalışmaya devam etmek isterse sonraki görüşmelerin sıklığı ve zamanlama planlaması yapılır. Psikolog karşılaştığı sorunun kendi uzmanlık alanı dışında kaldığına inanırsa, danışanı uygun gördüğü başka bir uzmana yönlendirir.

İlerleyen Seanslar

 

       Seanslarımız Bilişsel Davranışçı Terapi protokolleri esas alınarak yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış seanslar olarak düzenlenmektedir. Bu doğrultuda hemen her seans duygudurum kontrolü, bir önceki seansla ilişkilendirme yapma, ev çalışmasının kontrolü, gündem belirleme, gündemi ele alma, ev çalışması belirleme, seans özetlemesi ve geribildirimde bulunma genel seans yapısını oluşturmaktadır. 

 

 

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
bottom of page