top of page

GELİŞİM TESTLERİ

DENVER II Gelişimsel Tarama Testi

0 - 6 yaş arasındaki sağlıklı görünüme sahip olan çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmek için kullanılır. Belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu durumları nesnel ölçütle doğrulamada, gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları izlemede değerlidir.

Denver II, bir zekâ testi değil, çocuğun işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştıran bir gelişim tarama testidir. Çocukların kişisel-sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanlardaki gelişimlerini kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu gösterir.

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Denver II gelişim testinde olduğu gibi 0 - 6 yaş arasındaki bebek ve çocukların çeşitli alanlardaki gelişim düzeylerini tespit etmek amacıyla kullanılır.

Çocuğa temel bakım veren kişiye (çoğunlukla annedir) soruların sırayla sorulmasıyla uygulanır. Uygulanan testin sonuçlarına göre çocuğun dil-bilişsel gelişim alanı, ince motor gelişim alanı, kaba motor gelişim alanı ve sosyal beceri/öz bakım gelişim alanlarının düzeyi yaşına göre yorumlanır. Çocuğun gelişiminde varsa riskli alanların değerlendirilmesi ve gelişim geriliklerinin tespiti bakımından değerli bir testtir.

 

GESSEL Gelişim Figürleri

3 - 7 yaş arasındaki okul öncesi çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyonunun gelişim düzeyini belirlemek amacıyla uygulanır. Test sonuçları ile çocuğun ince motor becerilerinin gelişim düzeyi yorumlanabilir.

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Çocukların okula başlamaya hazır olup olmadığını ölçmek amacıyla kullanılır. Çocuğun verilen yönergeyi anlama ve uygulama becerisini test eder. Kelime anlama, cümleler, genel bilgi ve eşleştirme alt testleri ile okuma olgunluğu, sayılar alt testi ile sayı olgunluğu hakkında bilgi verir. Tüm bunlara kopya etme alt testinin de eklenmesiyle toplam olgunluk düzeyinin yorumlanmasını sağlar.

 

PEABODY

Resim Kelime Testi

2,5 - 18 yaş arasındaki bireylere uygulanan ve dil gelişimini ölçmede kullanılan bir gelişim testidir. Çocuklarda görülebilen konuşma güçlükleri, konuşma bozuklukları, konuşma gecikmeleri durumunda alıcı dil yaşını ölçmek amacıyla kullanılır.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
bottom of page