top of page

Ergen Danışmanlığı

Kimi kaynaklarda "adolesan" olarak da geçen ergenlik kavramı genel olarak çocukluk ile yetişkinlik arasında  bir geçiş dönemi olarak tanımlanabilir.Kabaca kızlarda 12 ile 21 yaşları arasında, erkeklerde ise 13 ile 22 yaşları arasında deneyimlenen bu dönemde fiziksel, cinsel, ruhsal ve sosyal gelişim ve değişim söz konusudur. Çoğu aile tarafından çocuk eğitimi sürecinde belki de en çok zorlanılan dönem olarak tanımlanan ergenlik döneminde yaşanılanlar, hissedilenler ve değişimler yaşamından diğer dönemlerinden çok farklı olmakla beraber insan yaşamını etkileyen önemli bir dönemdir. Çocukluktan yetişkinliğe bir köprü gibi uzanan bu dönemde bazı uyum ve davranış problemleri ile karşılaşılabilmektedir.​

 • Kimlik Karmaşası ve Kişilik Gelişimi,

 • Ergen ile Ebeveynler Arasındaki İletişim Problemleri,

 • Aileden Ayrışma ve Bireyselleşme Sorunları,

 • Arkadaş İlişkileri ve Duygusal Sorunlar,

 • Özgüven Problemleri,

 • İçine Kapanıklık,

 • Sosyal Fobi,

 • Okul Başarısında Düşüş,

 • Sınav Kaygısı

 • Gelecek Kaygısı

 • Cinsel problemler,

 • Uyum sorunları,

 • Alkol, Sigara, Madde Kullanımı ve Bağımlılığı,

 • Yıkıcı Davranış Bozuklukları,

 • Öfke Patlamaları,

 • Depresyon,

 • Yeme problemleri.,

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
bottom of page